Open call in Pardubice to select local artists for the European exhibition 2015

News & Events

Open call in Pardubice to select local artists for the European exhibition 2015

2014-10-30

Statutární město Pardubice ve spolupráci s Galerií města Pardubic a partnerskými městy mezinárodního projektu CreArt vyhlašuje

otevřenou výzvu pro umělce k účasti na mezinárodní výstavě CreArtu 2015, která se bude konat v Pardubicích, Linci a Janově.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ VÝSTAVY
Výstava je putovní, koná se ve třech evropských městech, která jsou zapojena do projektu umělecké výměny
CreArt. V roce 2015 bude probíhat třetí ročník v těchto městech a termínech:
PARDUBICE/CZ červenec/srpen 2015
LINZ/AT září/říjen 2015
GENOVA/I listopad/prosinec 2015

VÝSTAVNÍ PROSTORY
PARDUBICE/CZ – půdorysné plány výstavních prostor a jejich fotografie jsou uvedeny níže, detailní
zašleme na vyžádání. Technické zásahy do zdiva po dohodě možné.
 Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, 531 16 Pardubice – Zámek, www.gmpardubice.cz
 Galerie FONS, Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, www.stapro.cz/galerie
 Art Space NOV, Pernštýnské náměstí 49, 530 02 Pardubice, www.artspacenov.cz
 Mobilní dřevěné kontejnery v případě vhodnosti pro Vaše dílo.
 Venkovní veřejné prostory města Pardubic v případě vhodnosti pro Vaše dílo.
LINZ/AT – půdorysné plány na vyžádání
 Atelierhaus Salzamt, www.salzamt.linz.at
 Malometrážní soukromé galerie v Linzi – budou upřesněny v průběhu příprav výstavy
GENOVA/I – půdorysné plány na vyžádání
 Palazzo Ducale (TBC), www.palazzoducale.genova.it

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
Individuální umělec/umělkyně i členové uměleckých skupin s libovolným zaměřením své tvorby –
environmentální projekty, performance, nová média, videoart, site specific projekty, urbánně
prostorové instalace, malba, kresba, socha, fotografie i webové stránky. Věk ani místo bydliště nejsou
v třetím ročníku výstavy vymezeny. Jedinou podmínkou je občanství ČR a u zahraničních tvůrců
doložitelný pobyt nebo umělecké vazby na české prostředí.

KDO VYBÍRÁ PROJEKTY
Díla/projekty vybere kurátor výstavy Lucas Cuturi, historik umění působící v Linci, výběr bude provádět na základě zaslaných portfolií a navržených projektů. Kurátor byl zvolen hlasováním zástupců měst projektu CreArt. Více o něm: http://lucascuturi.at/art-meets-language/

JAKÉ JE TÉMA VÝSTAVY / INTRO KURÁTORA
Kurátor pro výstavu zvolil téma The City and Me/Město a já. Přihlášené umělecké projekty by se měly vztahovat k tématu života umělce ve městě. Téma řeší otázku, jaký má město vliv na uměleckou a životní roli tvůrce, na jeho vztahy k ostatním umělcům a okolí. Pro pojetí tématu nejsou stanoveny žádné limity – přihlášený projekt může být narativní, sociální, politický, estetický ad.

PŘIHLÁŠKY
Přihlášku zašlete elektronicky v anglickém jazyce ve formátu PDF. Přihláška by měla obsahovat Váš stručný profesionální životopis se základními osobními údaji, portfolio s ukázkou Vaší dosavadní tvorby a návrh projektu výstavy, a to vše na e-mailovou adresu Lucie.Brizova@mmp.cz nebo na adresu panochova@gmpardubice.cz nejpozději do 30. listopadu 2014.

CO JE ZAJIŠTĚNO
Díla zapůjčená na výstavu budou transportována a pojištěna na náklady vystavujících institucí. S počátkem výstavy bude vydána doprovodná brožura s portfolii vystavujících umělců. S koncem výstavy bude vydán doprovodný katalog na náklady organizátorů výstavy sdružených v projektu CreArt. Výstava bude propagována jak na webových stránkách měst a institucí sdružených v projektu CreArt a na sociálních sítích, tak doprovodnými tiskovinami. Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů výstavy hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na slavnostním otevření výstavy.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE
Lucie Břízová - koordinátorka projektu CreArt , vedoucí oddělení kultury Magistrátu, Lucie.Brizova@mmp.cz
Ivana Panochová - manažerka Galerie města Pardubic, panochova@gmpardubice.cz

Attached information: