Open call selection of local artists in Kristiansand

News & Events

Open call selection of local artists in Kristiansand

2013-10-31

Utlysning av konkurranse om deltakelse på "CreArt European Exhibition 2014"

Kristiansand kommune søker unge kunstnere, under 35 år, til å delta i en europeisk vandreutstilling i 2014. Utstillingen er en del av EU-prosjektet CreArt som Kristiansand kommune er partner i. Vandreutstillingen vil i 2014 besøke byene Aveiro i Portugal, Vilnius i Litauen og Hargitha i Romania. 

Kunstnere og kunstnergrupper med tilknytning til Kristiansand kan delta i konkurransen. Alle verk og teknikker som egner seg for utstilling i et utstillingsrom vil bli vurdert. Dvs. maleri, skulptur, fotografi, installasjon, videokunst, design, trykk og annet. Søknaden leveres elektronisk i PDF format og må inneholde kunstnerens CV og beskrivelse av bidragene som ønskes vurdert i konkurransen. Hver kunstner kan sende inn inntil 4 verk til vurdering. Beskrivelsen av verket må inkludere skisser/bilder og en tekst om verket som beskriver dimensjoner, teknikk, konsept og annet. 

Frist for innlevering: 10. desember 2013

Utvelgelsen av verkene vil foretas av en jury bestående av to kunstneriske konsulenter og en representant for Kristiansand kommune ved Kulturdirektørens stab. Det skal velges ut inntil 5 bidrag fra Kristiansand. Disse bidragene vil bli sendt videre til en Europeisk komite som sammen med en kurator står for den endelige utvelgelsen av verk til den Europeiske vandreutstillingen. Bidrag som blir valgt ut til den europeiske vandreutstillingen vil bli tildelt kr. 5000 i arbeidsstipend. 

Påmelding på følgende link: https://skjema.kristiansand.kommune.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=286 

Mer info om EU-prosjektet CreArt finner du her: http://www.creart-eu.org/

For mer info kontakt:

Pål Karsten Kristensen

Rådgiver

Kristiansand kommune

pal.karsten.kristensen@kristiansand.kommune.no